Yönetim

 
 
 
Müdür
 
Anadolu Üniversitesi
Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBİBAM)
Yunus Emre Kampüsü, 26470-Tepebaşı, ESKİŞEHİR
 
 
Anadolu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı
Yunus Emre Kampüsü, 26470-Tepebaşı, ESKİŞEHİR
 
 
 
 
 
Müdür Yardımcısı
 
Anadolu Üniversitesi
Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBİBAM)
Yunus Emre Kampüsü, 26470-Tepebaşı, ESKİŞEHİR
 
 
Anadolu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Yunus Emre Kampüsü, 26470-Tepebaşı, ESKİŞEHİR