TEM Laboratuvarı

Geçirimli Elektron Mikroskop (TEM)
Cihaz bilgileri
Cihazın adı: Geçirimli Elektron Mikroskop
Cihazın Markası: FEI Company
Cihazın modeli: Tecnai TM   G2 Sipirit
 
Cihaz hakkında genel bilgi

Yüksek kontrastlı Geçirimli Geçirimli Elektron Mikroskop, Lantan hekzaborür (LaB6) elektron tabancalı dır. 20 -120 kV arasında değişen hızlandırıcı voltaj ile özellikle biyolojik ve polimerik malzemelerin yüksek kontrastlı görüntüleme ile incelenmeleri amacıyla merkezi Laboratuvarımızda hizmet vermektedir. Özel lens konfigürasyonu sayesinde düşük kontrast veren numunelerden maksimum kontrast elde etmek için dizayn edilmiştir. Cihazımız correlative bir mikroskop olup tomografi opsiyonu yardımıyla numuneden farklı eğim (tilt)  ve açılar da alınan görüntüler Xplore 3D programı ile birleştirilerek numunenin üç boyutlu görüntüleri elde edilebilmektedir.

Cihazın çalışma presibi

Elektronlar, Lantan hekzaborür (LaB6) ile ısıtılan elektron tabancasından elde edilir. Anodla, flaman arasına 120.000 voltluk bir potansiyel farkı uygulanır. Flamandan yayılan elektronlar hızlandırılır ve ekranda yeterli bir görüntü elde etmek için yeterli bir güçte olması sağlanır. Bu safhada 300.000 defa büyük bir görüntü elde etmek mümkündür. Optik mikroskoptaki gibi ışınlandırma belirli bir bölgede yoğunlaştırılabilir. Ancak çok yoğunlaştırma polimerler ve biyolojik maddeler gibi cisimlerde zararlar doğurabilir. Cihazımızda bulunan lens sistemi sayesinde yüksek kontrastlı fotoğraflar elde edilebilmektedir.

Kullanım amacı ve kullanım yerleri

Geçirimli Elektron Mikroskop; Tıp, Biyoloji, Histoloji, Patoloji gibi hücre ve doku ile çalışan bilim alanlarında ince yapı araştırmalarında ve yapı–fonksiyon ilişkilerinin yorumlanmasında, hücre ve organellerin 2 ve 3 boyutlu yapılarının yüksek çözünürlüklü fotoğraflanmasına olanak tanıdığı gibi, modern bilim ve teknoloji için önemli doğal ve sentetik maddelerin, nanopartiküllerin morfolojilerinin araştırılmasında kullanılır.