İletişim

Adres: Anadolu Üniversitesi
           Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBİBAM)
           Yunus Emre Kampüsü, 26470-Tepebaşı, ESKİŞEHİR

 

Tel.:  (222) 335 29 52
         (222) 335 05 80 Dahili: 3661-3662

Faks: (222) 335 01 27

E-Posta: aubibam@anadolu.edu.tr

Web: http://aubibam.anadolu.edu.tr

Döner Sermaye Hesap Bilgileri

Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi
Hesap Adı: A.Ü.Bitki İlaç Ve Bilim.Arş.Mrk. D.S.İ.
Hesap No : 96099101-5001 Ziraat Bankası
IBAN No: TR670001001900960991015001