Hakkımızda

Merkezimiz, 1980 yılında Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü adıyla kurulmuş, 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim yasası gereğince merkez statüsü kazanarak Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi (TBAM), 1995 yılında yeni bir düzenlemeyle TBAM “Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi” adını almıştır. Türkiye’nin doğal kaynaklarından ilaç, gıda, kozmetik ve parfümeri sanayileri için ham madde üretimi ve kalite kontrolü alanlarında araştırma geliştirme ve eğitim çalışmalarını 2002 yılına kadar sürdürmüştür.

19 Kasım 2002 tarihli ve 24941 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı şekliyle (Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (AÜBİBAM) Yönetmeliği), öğretim elemanlarının ve kamu ile özel kuruluşların bilimsel araştırmalarına destek vermek, bitki ve ilaç konusunda her türlü bilimsel çalışmaları gerçekleştirerek ilgili personele eğitim vermekle görevli olduğu tanımlanan merkezimiz, çeşitli projelerle altyapısını güçlendirmeye devam etmiş ve ileriki yıllarda da planlanan projeler ile farklı endüstrilere hizmet verebilecek şekilde genişletilmesi hedeflenmiştir. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Fen ve Mühendislik Fakültelerinin 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 7141 sayılı Kanunla kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde kalmaları dolayısıyla mevcut BİBAM yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 06.03.2019 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca merkezin adı 24 Nisan 2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Yönetmeliği değişikliği ile  “Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBİBAM)” olarak değiştirilmiştir.

Üniversite öğretim elemanlarının, kamu ve özel kuruluşların bilimsel araştırmalarına destek vermek için araştırma grupları oluşturan AÜBİBAM, üniversitemiz akademisyenlerinin çalışmalarına (lisansüstü) altyapı ve analiz desteği sağlamanın yanında ülkemizdeki diğer üniversitelerin Fen Fakültesi (Biyoloji, Kimya, Fizik bölümleri), Mühendislik Fakültesi (Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimleri Mühendisliği) ve Eczacılık Fakültesindeki (Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Botanik, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalları) öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarına (TÜBİTAK, DPT, BAP ve AB Projeleri) geniş çaplı destek vermektedir. Ayrıca, toplumsal ve sektörel (seramik, gıda, ilaç, metal) ihtiyaçlara da cevap verme noktasında önemli mesafe kat etmektedir. Mevcut ihtiyaçlara cevap verebilecek projeler üretecek ve bu projelerin araştırılması için ekipler oluşturacak kapasiteye ulaşma noktasında önemli adımlar atmıştır ve atmaya devam etmektedir.

2012 Yılından itibaren K-Q TSE-ISO-EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine geçen merkezimiz bu süreci 2016 sonuna kadar sürdürmüş olup bu kapsamda bitkisel ürünlerden uçucu yağ, aromatik su ve ekstre üretimi ile bitkisel ve kimyasal madde analizlerine yönelik laboratuvar hizmetleri, eğitim organizasyonu hizmetleri sunumu gerçekleştirilmiştir. Yeni yayınlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine geçiş süreci ile ilgili değerlendirmeler devam etmektedir.

Merkezimiz bu güne kadar hizmet desteği ağırlıklı olarak faaliyet göstermesi dolayısıyla hem akademik çalışmalarda hem de ticari olarak üretim ve ürün kalite kontrolü açısından problemleri olan kişi kurum ve kuruluşlara çözüm paketleri oluşturarak ulusal ve uluslararası boyutta önemli projeleri başarıyla tamamlamıştır.

Bu kapsamda merkezimizin kuruluşundan bu yana uluslararası boyutta gerçekleştirdiği faaliyetlerden bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz: UNDP/UNIDO adına yürütülen Faz-I ve Faz-II projeleri ile 1988-1997 yılları arasında dünyada sadece merkezimizde “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İlaç ve ilgili Diğer Sanayilerde Kullanımı (TRUMAP) " konulu 3 hafta süren grup eğitim programları görevlerini yürütmüştür. 10 Yıl boyunca yapılan eğitim programında 40 ülkeden 100’den fazla kişiye eğitim verilmiştir.  Benzer şekilde düzenlenen diğer bir eğitim programında ise ICS/UNIDO adına bir haftalık eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen programların başarılı şekilde sürdürülmesi dolayısıyla farklı tarihlerde UNIDO adına değişik konuları kapsayan çalıştaylar düzenlenmiştir.

Ulusal boyutta ise, birçok firmaya üretim basamaklarında karşılaştıkları problemlerinin çözümü yanı sıra sistem dizaynı ve paket çözümler sağlanmıştır. Hem üniversitemiz hem de diğer üniversitelerde akademik araştırmalar yapanlara çalışma alanlarıyla ilişkili olan sistem ve cihazların kullanımlarına yönelik uygulamalı eğitimler verilmiştir. Uluslararası ikili işbirlikleri kapsamında personel değişimi uygulamaları ile hem destek alınıp, hem de diğer kurumlara destek sağlanmış ve ortak sürdürülen uluslararası sempozyum ve toplantılar gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.

VİZYONUMUZ

Üniversitemizin, bölgemizin ve ülkemizin Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir araştırma merkezi olmak.

MİSYONUMUZ

Üniversitemiz araştırmacılarının, diğer üniversitelerin, kamu kuruluşlarının ve özel sektörün Ar-Ge ve analiz ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmektir.

Üniversitemizin Stratejik planları doğrultusunda kendisini güncelleyen merkezimiz, stratejik planın Stratejik Amaç 2: Araştırma faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması kapsamında hizmet vermeyi hedeflemektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Anadolu Üniversitesi imkânlarıyla, güvenirlilik, gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde Üniversitemizin, Bölgemizin ve Ülkemizin araştırma ve analiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek sürekli iyileştirmelere açık, müşteri memnuniyeti ve müşteri mülkiyetini ilke edinmiş bir araştırma merkezi olmaktır.