Hücre Kültürü Laboratuvarı

İçerik eklenecektir

Confocal microscobe

Flow Cytometry