Eğitim Faaliyetleri

Eğitim faaliyetleri

  • Birim içi

ve

  • Birim dışı

olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Birim İçi Eğitimler:

  • Merkez bünyesindeki çalışanlar ile üniversitenin ilgili bölüm elemanları için yeni uygulama ve teknikler konusunda uzman kişi ya da hocalar tarafından verilmektedir.
  • Eğitim konuları ve eğitmenlerle ilgili bilgiler konu ile ilgili personele yapılan duyurular ile iletilerek katılımların sağlanması bilgileri paylaşılmaktadır.

 

Birim Dışı Eğitimler:

  • Anadolu Üniversitesi dışından gelen talepler ile güncel gelişmeler doğrultusunda belirlenen konuların konunun paydaşları olan tüm araştırmacılara yönelik verilen eğitimlerdir.
  • Talep edilecek konular ile ilgili olarak merkezimizin iletişim kanalları üzerinden irtibata geçilmesi gereklidir.
  • Genel eğitim uygulamaları ise yine merkezin web sitesinden ve diğer iletişim kanallarıyla duyurularak ve ilgili paydaşlara ulaşılmaktadır.