Analiz Türleri ve Detayları

« « « Lütfen yandaki listeden ilgili analizi seçiniz
 

GENEL NOT: (Analiz talebinde bulunan analiz özel şartları yanı sıra aşağıdaki genel şartları kabul etmiş sayılır)

 • Ücretler aksi belirtilmediği ve yeni düzenleme yapılmadığı durumda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilen yıl için geçerlidir.
 • Ücretlendirme çeşitli parametrelere göre değişmektedir.
 • Tahmini tutar verilerek, onaylanması durumunda işlem başlatılacaktır.
 • Ücretlere KDV dahil değildir. Aksi belirtilmediği sürece numune başına belirlenen ücretlerdir.
 • İlan edilen ücretlere standart madde ücretleri dahil değildir.
 • Mevcut olmayan standart ve sarfların temini analiz talebinde bulunanlara aittir.
 • Acil analiz talep edilmesi % 50 ek ücrete tabidir. Acil analiz durumlarında sadece numune yoğunluğunda öne alma işlemi uygulanır. Analiz yöntem ve değerlendirme süreçlerinde değişiklik yapılmaz.
 • İşlemler sırasındaki posta/kargo giderleri talep eden kişi ya da kuruma aittir.
 • Geri iadesi istenen numune ve malzemelerin talep eden tarafından mutlaka bildirilmesi gereklidir.
 • Özel çalışma ve istekler ön görüşme sonrasında belirlenen çalışmalara göre ücretlendirilecektir.
 • Protokol çerçevesinde düzenli ve sürekli analiz isteğinde bulunan firmalara toplam ücret üzerinden indirim uygulanır.
 • TEM, Hücre Kültürü ve XRD Tek Kristal analizleri dışındaki tüm analizlerde kamu kurum ve kuruluşlarına % 50 indirim uygulanır.
 • Anadolu Üniversitesi araştırmacıları analiz için gerekli standart ve sarf malzemeleri kendileri tedarik edeceklerdir.
 • Halojenler, soygazlar, P, S, C, O ve N analizi gerçekleştirilmemektedir.
 • Analizler ve diğer çalışmalar hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmektedir (8:30-12:00/13:30-18:00).
 • Randevulu deneylerde analiz isteğinde bulunanlar; randevu zamanında, belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda ise en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.
 • Merkezimizden deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri merkezimiz tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. Merkezimizde yapılması talep edilen deneylerin ilgili “Analiz İstek Formu”nda belirtilen proje şartlarına uygun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve analiz talebinde bulunanlara aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen deneyler haricinde olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile üniversitemizden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar proje yürütücüsü ve analiz talebinde bulunanlara aittir.
 • Bitkisel materyallerin tanımlanması aşağıdaki kriterler doğrultusunda gerçekleştirilir:
  • Bitki örneklerinin tayin edilmesi için gerekli parçalarının toplanması ve bu toplama sırasında da bazı notların alınması gereklidir. Eksik toplanan örnekler kesinlikle teşhis edilemez.
  • Teşhisi yapılan örneklerin Latince isimleri ve Türkçe isimleri, hangi aileye ait oldukları bildirilecektir. Bu kapsamda bitki örneklerinin teşhis edilebilmesi için gerekli özellikler aşağıda belirtilmiştir;
   • Toplanacak örneklerde kök, gövde, çiçek ve meyvenin bulunması gerekir (Bitki teşhisi için gerekli olan kısımların başında gelen organ bazı ailelerde çiçekken bazı ailelerde ise meyve ya da tohumdur. Bitkinin tek yıllık mı yoksa iki ya da çok yıllık mı olduğu bitki teşhisinde önemli bir durumdur, dolayısıyla kök mutlaka gereklidir).
   • Örnekler düzgün ve sağlıklı olmalıdır.
   • Soğanlı ve yumrulu bitkilerin toprak altı kısımları mutlaka toplanmalıdır.
   • Toplanan örnekler uygun kağıt arasına alınmalı, kağıt sık sık değiştirilerek bitkinin çürümesi ve küflenmesi önlenmelidir.
   • Örnek taze gönderilecek ise gerekli tedbirler alınarak gönderim öncesi bilgilendirme yapılıp teyit alındıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.
   • Toplanan örnekte böcek ve hastalık zararı olmamalıdır.
   • Bitki örneği toplanırken her türden en az 2 adet toplanmalıdır.
   • Toplanan örneklerin lokalitesi yani bulunduğu yer en azından “il” olarak bildirilmelidir.
   • Toplanan örneklerin toplanma tarihi yine en azından “ay” olarak bildirilmelidir.
   • Mümkünse bitkinin genel görüntüsünün ve çiçeklerin yakın çekiminin olduğu fotoğraflar örnekle birlikte gönderilebilir.