2021 Analiz Ücret Tablosu

 

AÜBİBAM’DA 2021 YILINDA UYGULANACAK ANALİZ ve ÜRETİM HİZMET ÜCRETLERİ
[Son Güncelleme: 01.01.2021]
 
1.0 Gaz Kromatografisi (GC-FID)  Detay ve Talep Formu
1.1 GC-Kantitatif: Tek enjeksiyonda tek bileşen 150 TL
1.2
GC-Kantitatif: Tek enjeksiyonda ilave her bir bileşen
50 TL
1.3
GC Metot geliştirme: 1-5 Bileşen
800 TL
1.4 Standart ile Kalibrasyon oluşturma 250 TL
2.0 Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC/MS) Detay ve Talep Formu
2.1
GC/MS-Kalitatif
150 TL
2.2
GC/MS-Kantitatif: Tek enjeksiyonda tek bileşen
250 TL
2.3
GC/MS-Kantitatif: Tek enjeksiyonda ilave her bir bileşen
50 TL
2.4
GC/MS Metot geliştirme: 1-5 Bileşen
800 TL
2.5 Katı faz mikro ekstraksiyon (SPME) uygulamaları Detay ve Talep Formu
2.5
Katı faz mikro ekstraksiyon (SPME) uygulamaları: Metot ve adsorban bildirilmişse*
1000 TL
2.5.1 Standart ile Kalibrasyon oluşturma 350 TL
2.6
SPME uygulamaları: Metot geliştirme
1500 TL
2.7 Spektrum Tarama Detay ve Talep Formu
2.7
Kütle spektrumu kütüphane taraması: Bileşen başına
20 TL
2.8 Uçucu Yağ Analizleri Detay ve Talep Formu
2.8.1
Uçucu yağ bileşenleri, % bağıl miktarları ile birlikte: 1-5 Ana bileşen
300 TL
2.8.2
Uçucu yağ bileşenleri, % bağıl miktarları ile birlikte: % 1’in üzerindeki bileşenler
400 TL
2.8.3
Uçucu yağ bileşenleri, % bağıl miktarları ile birlikte: % 0.5’in üzerindeki bileşenler
500 TL
2.9 Sabit Yağ Analizleri Detay ve Talep Formu
2.9.1
Yağ asitleri bileşenleri-Kalitatif: Türevlendirme yapılmış hazır numune
300 TL
2.9.2
Yağ asitleri bileşenleri-Kalitatif: Türevlendirerek numune hazırlama ile birlikte
350 TL
2.9.3
Yağ asitleri kompozisyonu, % bağıl miktarları ile birlikte: % 1’in üzerindeki bileşenler (türevlendirme yapılmış hazır numune)
400 TL
2.9.4
Yağ asitleri kompozisyonu, % bağıl miktarları ile birlikte: % 1’in üzerindeki bileşenler) (türevlendirerek numune hazırlama ile birlikte)
550 TL
* Adsorbanlar:
 • 65 um, PDMS/DVB (dark blue) veya (pink)
 • 50/30 um, DVB/CAR/PDMS (gray)
 • 85 um, CAR/PDMS (lt blue)
 • 85 um, PA (White)
3.0 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Detay ve Talep Formu
3.1 HPLC-Kalitatif: Tek bileşen: Metot bildirilmişse 250 TL
3.2
HPLC-Kantitatif: Tek bileşen: Metot bildirilmişse
300 TL
3.3
HPLC-Kalitatif: Çok bileşenli numunelerde tek enjeksiyonda ilave bileşen başına
50 TL
3.4
HPLC- Kantitatif: Çok bileşenli numunelerde tek enjeksiyonda ilave bileşen başına
70 TL
3.5
HPLC-Metot geliştirme: 1-5 Bileşen
2300 TL
3.6 (1)
HPLC-Numune hazırlama (1)
50-200 TL
(1) Numune hazırlama ücreti sorumlu kişi ile görüşülerek belirlenecektir.
4.0
Ultra Performans Birleşim Kromatografisi (UPC2)
4.1 UPC2-Kalitatif: Tek bileşen: Metot bildirilmişse 300 TL
4.2.
UPC2-Kantitatif: Tek bileşen: Metot bildirilmişse
400 TL
4.3
UPC2-Kalitatif: Çok bileşenli numunelerde tek enjeksiyonda ilave bileşen başına
50 TL
4.4
UPC2- Kantitatif: Çok bileşenli numunelerde tek enjeksiyonda ilave bileşen başına
70 TL
4.5
UPC2-Metot geliştirme: 1-5 Bileşen
2300 TL
4.6 (1)
UPC2-Numune hazırlama (1)
50-200 TL
(1) Numune hazırlama ücreti sorumlu kişi ile görüşülerek belirlenecektir.
5.0
Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi (LC/MS)
5.1 MS-Kalitatif 250 TL
5.2
LC/MS-Kalitatif: Tek bileşen: Metot bildirilmişse
300 TL
5.3
LC/MS-Kantitatif: Tek bileşen: Metot bildirilmişse
400 TL
5.4
LC/MS-Kalitatif: Çok bileşenli numunelerde tek enjeksiyonda ilave bileşen başına
50 TL
5.5
LC/MS- Kantitatif: Çok bileşenli numunelerde tek enjeksiyonda ilave bileşen başına
70 TL
5.6
LC/MS-Numune hazırlama(1)
50-200 TL
(1) Numune hazırlama ücreti sorumlu kişi ile görüşülerek belirlenecektir.
6.0 İyon Kromatografisi (IC) Detay ve Talep Formu
6.1
Sularda Anyon Analizi
(F-1, Cl-1,  NO3-1, NO2-1, Br-1, PO4-3,  SO4-2) (ClO3-1,  ClO2-1, BrO3-1)
300 TL/numune
6.2
Numune hazırlama: Filtrasyon, santrifüj, seyreltme vb. işlemler
30 TL/numune
7.0 (2) İndüktif Eşleşmeli Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP_OES) (2) Detay ve Talep Formu
7.1
ICP-sulu çözeltilerde tek element
260 TL
7.1.1
ICP-İlave Au elementi için
260 TL
7.1.2
ICP-İlave element (2)
20 TL
7.2
Mikrodalga sistemi ile numune hazırlama
180 TL
 (2) ICP-OES sisteminde Halojenler, Soygazlar, P, S, C, O ve N analizleri gerçekleştirilememektedir.
8.0(3)
Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR)
8.1 Sıvı NMR Ölçümleri (400 MHz – 500 MHz) Detay ve Talep Formu
8.1.1
1H (Proton)
120 TL
8.1.2
13C coupled
150 TL
8.1.3
13C decoupled
150 TL
8.1.4
13C APT
180 TL
8.1.5.1
13C DEPT 45
150 TL
8.1.5.2
13C DEPT 90
150 TL
8.1.5.3
13C DEPT 135
150 TL
8.1.5.4
13C DEPT (45,90,135)
300 TL
8.1.6
COSY
150 TL
8.1.7
HETCOR
200 TL
8.1.8
HMBC
200 TL
8.1.9
HMQC
200 TL
8.1.10
ROESY
200 TL
8.1.11
NOESY
200 TL
8.1.12
TOCSY
300 TL
8.1.13
NOE
300 TL
8.1.14
HSQC
200 TL
8.1.15
Diğer ölçüm ve parametre deneyleri (4)
200-400 TL
(3) Fiyatlar 3 saat analiz için geçerli olup ilave her saat için 25 TL ek ücret talep edilecektir.
(4) İlgili personel ile görüşülerek belirlenecektir.
8.2 Katı NMR Ölçümleri (300 MHz) Detay ve Talep Formu
8.2.1
1H
300 TL
8.2.2.1
13C, 15N, Al, Si, 31P ölçümlerinde her biri (3 saat)
400 TL
8.2.2.2
13C, 15N, Al, Si, 31P ölçümlerinde her biri (8 saat)
450 TL
8.2.2.3
13C, 15N, Al, Si, 31P ölçümlerinde her biri (16 saat)
500 TL
8.2.2.4
13C, 15N, Al, Si, 31P ölçümlerinde her biri (24+ saat)
550 TL
8.2.3.1
HETCOR (3 saat)
600 TL
8.2.3.2
HETCOR (8 saat)
650 TL
8.2.3.3
HETCOR (16 saat)
700 TL
8.2.4
HETCOR (24+ saat)
750 TL
8.2.5
Sıcaklık Deneyleri (5)
700 TL
8.2.6
Diğer ölçüm ve parametre deneyleri (4)
400-900 TL
(4) İlgili personel ile görüşülerek belirlenecektir.
(5) Parametreler talep eden tarafından belirtilecektir.
9.0
Hücre Kültürü
 
MTT ile Sitotoksisite testleri: Tek tip hücre ile 1 örnek için 1 plaka başına 5 konsantrasyon (dilüsyon) + 1 Kontrol için
9.1 MTT ile 24 veya 48 veya 72 saatlik (tek saat dilimi) Detay ve Talep Formu
9.1.1
Uçucu Özellikte Olmayan Numune
900 TL
9.1.2
Uçucu Özellikteki Numune
1000 TL
9.1.3
İlave Konsantrasyon/Dilüsyon İsteği, Ek Ücret
50 TL
9.2
MTT ile 24 ve 48 saatlik veya 48 ve 72 saatlik (iki saat dilimi)
Detay ve Talep Formu
9.2.1
Uçucu Özellikte Olmayan Numune
1100 TL
9.2.2
Uçucu Özellikteki Numune
1200 TL
9.2.3
İlave Konsantrasyon/Dilüsyon İsteği, Ek Ücret
100 TL
9.3
MTT ile 24, 48 ve 72 saatlik (üç saat dilimi)
Detay ve Talep Formu
9.3.1
Uçucu Özellikte Olmayan Numune
1300 TL
9.3.2
Uçucu Özellikteki Numune
1400 TL
9.3.3
İlave Konsantrasyon/Dilüsyon İsteği, Ek Ücret
150 TL
9.4
Hücre kültürü metot geliştirme
(IC50 değerinin belirlenmesi, tek saat dilimi, MTT ile)
Detay ve Talep Formu
9.4.1
Uçucu Özellikte Olmayan Numune
3000 TL
9.4.2
Uçucu Özellikteki Numune
3250 TL
9.4.3
İlave Konsantrasyon/Dilüsyon İsteği, Ek Ücret
100 TL
9.5 xCELLigence RTCA, MP sistemi ile Sitotoksisite testleri: Tek tip hücre ile  1 örnek için 1 plaka başına 5 konsantrasyon (dilüsyon) + 1 Kontrol için (6) Detay ve Talep Formu
9.5.1
Uçucu Özellikte Olmayan Numune,  xCELLigence RTCA MP sistemi ile: Plaka dahil
3250 TL
9.5.2
Uçucu Özellikte Olmayan NumunexCELLigence RTCA MP sistemi ile: Plaka hariç
2500 TL
9.5.3
Uçucu Özellikteki Numune, xCELLigence RTCA MP sistemi ile: Plaka dahil
3500 TL
9.5.4
Uçucu Özellikteki Numune, xCELLigence RTCA MP sistemi ile: Plaka hariç
3200 TL
9.5.5
İlave Konsantrasyon/Dilüsyon İsteği, Ek Ücret
100 TL
(6) Sisteme uygun e-plaka, bozulmamış, açılmamış paket zorunluğu vardır, plakadan kaynaklanan hatalardan merkezimiz sorumlu değildir.
9.6 Hücre Kültürlerinde Mikoplazma Kontrolü (7) Detay ve Talep Formu
9.6.1
DAPI veya Hoechst boyaması ile görüntüleme
300 TL
(7) Hücrelerin pellet şeklinde veya lamel üzerinde boyamaya hazır yapışık halde (min 5x103 hücre/tek preparat) getirilmesi gerekmektedir.
9.7
Akan Hücre Ölçer (Akış sitometrisi, Flow Cytometry) Analizleri (8)
  Hazır numuneler-Kit kullanarak Detay ve Talep Formu
9.7.1
Apoptotik - Nekrotik Hücre Analizi (Annexin V-FITC/PI)
150 TL / tüp
9.7.2
Kaspaz Akitivite Analizi (Caspase 3)
150 TL / tüp
9.7.3
Membran Potansiyeli Analizi (JC-1)
150 TL / tüp
9.7.4
DNA analizi (Cell cycle test)
200 TL / tüp
9.8 Hazır numuneler-Kit kullanmadan sadece okuma Detay ve Talep Formu
9.8.1
Apoptotik - Nekrotik Hücre Analizi (Annexin V-FITC/PI)
50 TL / tüp
9.8.2
Kaspaz Akitivite Analizi (Caspase 3)
50 TL / tüp
9.8.3
Membran Potansiyeli Analizi (JC-1)
50 TL / tüp
9.8.4
DNA analizi (Cell cycle test)
100 TL / tüp
(8) Araştırmacı tarafından sadece okuma için örnek hazır halde getirilecekse, flow tüplerinde, ışıktan korunarak getirilmelidir, boyasız kontrol getirilmesi mecburidir, BD marka kit ile çalışılmaktadır. 1 saat içinde numunenin okutulmamasından kaynaklanan hatalardan merkezimiz sorumlu değildir.  Numuneler kit kullanmadan getirilecekse, hücreler ekildiği kapta, herhangi bir muamele yapılmadan laboratuvara getirilmelidir.
9.9 Numune hazırlama ve hücreler üzerindeki etkilerin incelenmesi Detay ve Talep Formu
9.9.1
Uçucu Yağ Taşımayan Numune, Kit ile Hücre Analizi (tek saat dilimi) Ölçümü
(Annexin V-FITC/PI ile, Caspase 3-PE veya FITC ile, JC-1 ile: 3 konsantrasyon / dilüsyon +kontrol grubunun analizi, Kit dahil)
800 TL
9.9.2
Uçucu Yağ Numunesi, Kit ile Hücre Analizi (tek saat dilimi) Ölçümü
(Annexin V-FITC/PI ile, Caspase 3-PE veya FITC ile, JC-1 ile: 3 konsantrasyon / dilüsyon +kontrol grubunun analizi, Kit dahil)
1000 TL
9.9.3
Uçucu Yağ Taşımayan Numune, Kit ile Hücre Analizi (iki saat dilimi) Ölçümü
(Annexin V-FITC/PI ile, Caspase 3-PE veya FITC ile, JC-1 ile: 3 konsantrasyon / dilüsyon +kontrol grubunun analizi, Kit dahil)
1200 TL
9.9.4
Uçucu Yağ Numunesi, Kit ile Hücre Analizi (iki saat dilimi) Ölçümü
(Annexin V-FITC/PI ile, Caspase 3-PE veya FITC ile, JC-1 ile: 3 konsantrasyon / dilüsyon +kontrol grubunun analizi, Kit dahil)
1400 TL
9.9.5
Uçucu Yağ Taşımayan Numune, Kit ile Hücre Analizi (üç saat dilimi) Ölçümü
(Annexin V-FITC/PI ile, Caspase 3-PE veya FITC ile, JC-1 ile: 3 konsantrasyon / dilüsyon +kontrol grubunun analizi, Kit dahil)
1400 TL
9.9.6
Uçucu Yağ Numunesi, Kit ile Hücre Analizi (üç saat dilimi) Ölçümü
(Annexin V-FITC/PI ile, Caspase 3-PE veya FITC ile, JC-1 ile: 3 konsantrasyon / dilüsyon +kontrol grubunun analizi, Kit dahil)
1600 TL
9.9.7
İlave Konsantrasyon/Dilüsyon İsteği Başına, Ek Ücret
100 TL
9.10
Konfokal Mikroskop Uygulamaları
  (MitoTracker CMX Ros, DAPI veya Hoeschst 33342 ile boyama) Detay ve Talep Formu
9.10.1
Konfokal Mikroskop Görüntü analizi: Preparat Hazırlama: Boya Dahil
(Araştırmacı tarafından örnek hazır getirilir, kullandığı floresan işaretin uyarılma ve ışıma dalga boylarını araştırıcı belirtmelidir.)
200 TL/preparat
9.10.2
Konfokal Mikroskop Görüntü analizi: Hazır Preparat Görüntüleme: Boya Hariç
(Araştırmacı tarafından örnek hazır getirilir, kullandığı floresan işaretin uyarılma ve ışıma dalga boylarını araştırıcı belirtmelidir.)
50 TL/preparat
9.10.3
Konfokal Mikroskop Görüntü analizi: Hazır Preparatlar için Görüntüleme denemesi: Boya Dahil (9)
(Araştırmacı tarafından örnek hazır getirilir, kullandığı floresan işaretin uyarılma ve ışıma dalga boylarını araştırıcı belirtmelidir.)
50 TL
9.10.4
Konfokal Mikroskop Görüntü analizi: Hazır Preparatlar için Görüntüleme denemesi: Boya Hariç (9)
(Araştırmacı tarafından örnek hazır getirilir, kullandığı floresan işaretin uyarılma ve ışıma dalga boylarını araştırıcı belirtmelidir.)
10 TL
9.10.5
Görüntü alma: Preparat hazırlama ve boya dahil
240 TL/preparat
9.10.6
Görüntü alma: Hazır preparat, boya hariç
60 TL/preparat
9.10.7
Görüntü alma denemesi: Hazır preparat, boya dahil
60 TL
9.10.8
Görüntü alma denemesi: Hazır preparat, boya hariç
15 TL
(9) Numunenin floresan ışımasının olup olmadığı ve hücrelerde görüntülenebilir olup olmadığının denenmesi için tek bir preparat için oluşturulmuş ücretlendirmedir. Deneme tek numune ile sınırlıdır. Hazır preparatlar ışıktan korunarak fikse edilmiş halde getirilmelidir. Lamel kalınlığının görüntüleme sorunlarına yol açabileceği göz önünde bulundurularak preparatlar hazırlanmalıdır!
9.11 Inverted Işık Mikroskop ve Stereo Mikroskop Uygulamaları Detay ve Talep Formu
9.11.1
Mikroskop Görüntüsü Alma
30 TL/numune
9.11.2
Mikroskop Video Görüntüleme
50 TL/numune
9.12 Hücre Kültürü Tekniklerine Giriş Eğitimi Detay ve Talep Formu
9.12.1
Stoktan hücre çıkarma-stoklama, hücre büyütülmesi-pasajlama, hücre sayımı, Hücre canlılık / sitotoksisite testi (MTT) uygulaması
3000 TL/kişi
9.12.2
İlave kişi: Eğitim en fazla 3 kişi ile sınırlıdır
500 TL/kişi
9.13 Hücre uygulamaları Detay ve Talep Formu
9.13.1
Hücre açma, çoğaltma, stoklama (Firma tarafından elimize ulaştırılan, açılmamış hücre hatları için geçerlidir, 10 gün süreyle hücre test edilir, hücreden ve ulaştırmadan kaynaklı hataların sorumluluğu kabul edilmez)(10)
500 TL/vial
(10) Özel nitelikteki sarflar talep eden tarafından karşılanacaktır.
9.14 ELISA Plaka okuyucu kullanım ücreti [termal özellikli (4-50°C arasında), lineer-orbital çalkalamalı, 6-384 kuyulu plakalar, PCR plakası, Take3 ve Take3 Trio Mikro-Hacim plakası okutulabilmektedir) Detay ve Talep Formu
9.14.1
UV-Vis Absorbans (200-999 nm aralığında 1 nm artışlarla), Xenon flash lamba
25 TL/plak
9.14.2
Luminesans / Floresans (Eksitasyon filtreleri: 360/40, 485/20; Emisyon filtreleri: 460/40, 528/20), Tungsten halojen ve Xenon flash lamba, üst ve alttan okuma
50 TL/plak
NOT: Hücre kültürü analiz fiyatlarında indirim uygulanmamaktadır. Üniversitemizdeki araştırmacıların kullandıkları malzemeler kendileri tarafından temin edilecektir.
10.0 Laboratuvar çalışmaları Detay ve Talep Formu
10.1
Clevenger yöntemiyle uçucu yağ eldesi: 50 g’a kadar
250 TL
  Fizikokimyasal Çalışmalar Detay ve Talep Formu
10.2.1
Nem miktar tayini-Volumetrik
100 TL
10.2.2
Nem miktar tayini-Gravimetrik
50 TL
10.3
Yoğunluk tayini: sıvı
50 TL
10.4
Kırılma indisi ölçümü
50 TL
10.5
Optik çevirme açısı ölçümü
80 TL
10.6
pH ölçümü
50 TL
10.7
Yağlar ve çözeltilerde fizikokimyasal özelliklerin tespiti: Yoğunluk, kırılma indisi, optik çevirme açısı, pH, koku, görünüm vb.) (11)
200 TL
  Klasik Ekstraksiyon Çalışmaları Detay ve Talep Formu
10.8.1
Soxhlet ile ekstraksiyon: 20 g’a kadar (12)
300 TL
10.8.2
Soxhlet ile ekstraksiyon: İlave her 0-20 g için
300 TL
10.9
Sıvı-sıvı ekstraksiyonu: 100 mL’ye kadar
400 TL
  Hızlandırılmış Çözücü Ektraksiyon sistemi - ASE Detay ve Talep Formu
10.10.1
Hızlandırılmış Çözücü Ektraksiyon sistemi (ASE) ile ekstraksiyon: 5-20 g Materyal (12)
500 TL
10.10.2
Hızlandırılmış Çözücü Ektraksiyon sistemi (ASE) ile ekstraksiyon: İlave her 0-20 g için
500 TL
  Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu - SFE-CO2 Detay ve Talep Formu
10.11.1
Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu (SFE-CO2) (5-15 g) (12)
300 TL
10.11.2
Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu (SFE-CO2) (ilave her 0-15 g için)
300 TL
  Distilasyon Çalışmaları Detay ve Talep Formu
10.12
Mikrodalga ile distilasyon/ ekstraksiyon (50 g’a kadar) (12)
350 TL
10.13
Mikrodistilasyon (1 g materyal) (12)
250 TL
10.14.1
Moleküler Distilasyon (tek kademe ayırma) (100 mL’ye kadar)
250 TL + (20 TL/mL)
10.14.2
Moleküler Distilasyon (çoklu karışımdan tek madde ayırma)
(100 mL’ye kadar)
750 TL + (20 TL/mL)
  Püskürterek Kurutma Detay ve Talep Formu
10.15
Püskürterek kurutma (Spray Dryer)
160 TL/100 mL
  Dondurarak Kurutma Detay ve Talep Formu
10.16
Sulu ekstrelerin dondurarak kurutulması (Liyofilizasyon)
150 TL/100 mL
  Jel Tipi Enkapsülasyon Detay ve Talep Formu
10.17
Enkapsülasyon
500 TL/100 mL
  Mekanik Ekstraksiyon Detay ve Talep Formu
10.18
Soğuk sıkımla ekstraksiyon: 100 g’a kadar
100 TL
  Spektrofotometrik Çalışmalar Detay ve Talep Formu
10.19
Spektrofotometrik ölçümler: Her okuma işlemi
80 TL/numune
10.20 Spektrofotometrik ölçüm için numune hazırlama 50-200 TL
(11) Paket olarak
(12) Sisteme tek seferde yüklenebilecek en fazla miktar dikkate alınacaktır.
Not: Statik ve dinamik ekstraksiyon süreleri toplamı en fazla 90 dakikadır. Ek süreler için ikinci ekstraksiyon ücreti uygulanır.
11.0
Pilot Ölçekte Çalışmalar
    Detay ve Talep Formu
11.1
Uçucu yağ eldesi (12)
250 TL +
(5 TL/kg materyal)
11.2
Yağ fraksiyonlama (12)
250 TL +
(20 TL/kg materyal)
11.3
Soxhlet ile ekstraksiyon: 0.5-1 kg materyal (12, 13)
450 TL
11.4
Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu (SFE-CO2): 0.5-1 kg (12)
1000 TL
11.5
Çözücü ile ekstraksiyon: 10-50 kg (12, 13)
250 TL +
(20 TL/kg materyal)
11.6
Evaporasyon: Ekstrelerden çözücünün evaporasyonu
300 TL +
(20 TL/L ekstre)
11.7
Çözücü ekstraksiyonu + Süzme + Evaporasyon: 10-50 kg (12, 13)
             500 TL +                (50 TL/kg materyal)
11.8
Aromatik su: Kekik suyu vb.
20 TL/L
    Detay ve Talep Formu
11.9
Sıvı Azot üretimi
15 TL/L
    Detay ve Talep Formu
11.10
Karbon buzu (kuru buz) üretimi
60 TL/kalıp
(12) Sisteme tek seferde yüklenebilecek en fazla miktar dikkate alınacaktır.
(13) Çözücü fiyata dahil değildir, çalışmayı talep eden tarafından temin edilecektir.
12.0
Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM)*
    Detay ve Talep Formu
12.1
Doku örneklerini Elektron Mikroskobu (EM) için blok haline getirme
400 TL/numune
12.2
Bloktan EM için yarı ince kesit hazırlama ve boyama
300 TL/numune
12.3
EM için ince kesit hazırlama
400 TL/numune
12.4
EM için ince kesit boyama
200 TL/numune
12.5
Kesitleri EM de inceleme
400 TL/numune
12.6
Blokta EM için yarı ince kesiti Işık Mikroskobunda fotoğraflama
50 TL/numune
12.7
Grid üzerine damlatma ile numune hazırlama
100 TL/numune
* NOT: TEM ölçümlerinde indirim uygulanmaz.
13.0
Taramalı Elektron Mikroskobu
(Masaüstü, Enerji dağılımlı X-Ray dedektörlü, SEM-EDX)*
Detay ve Talep Formu
13.1
Görüntüleme
200 TL/numune
13.2
Görüntüleme ve elementel kompozisyon analizi (15)
300 TL/numune
13.3
Numune kaplama (Altın veya karbon): 1-3 numune (1 cm’den küçük numuneler)(12)
100 TL/seans
13.4 Numune kaplama (Altın veya karbon): 4-9 numune (1 cm’den küçük numuneler)(12) 80 TL/seans
13.5 Numune kaplama (Altın veya karbon): 1-3 numune (3 cm’den küçük numuneler)(12) 80 TL/seans
13.6 Numune kaplama (Altın veya karbon): Tek numune (3 cm’den büyük numuneler)(12) 100 TL/seans
(12) Sisteme tek seferde yüklenebilecek en fazla miktar dikkate alınacaktır.
(14) Numuneyi temsilen farklı alanlardan üç görüntü alınır.
(15) Görüntüler karbon bandının görülmeyeceği ölçek büyütmesinde alınır.
* Not: Raporlamada sistemden alınan toplu sonuçlar verilir.
14.0 Elementel Analiz Detay ve Talep Formu
14.1
C,H,N,S tayini
200 TL/numune
15.0 Toplam Yüzey Alanı ve Gözenek Boyut Dağılım Analizi Detay ve Talep Formu
15.1
Tek noktalı BET
160 TL/numune
15.2
Çok noktalı BET
200 TL/numune
15.3
Çok noktalı BET ve gözenek boyut dağılımı (Langmuir yüzey alanı, t-plot eksternal yüzey alanı, t-plot mikrogözenek hacmi, BJH ve DH adsorpsiyon/desorpsiyon verileri)
300 TL/numune
16.0 Reometre/Viskozimetre Detay ve Talep Formu
16.1
Viskozite ölçümü
150 TL/numune
16.2
Sıcaklık taraması
130 TL/numune
16.3
Gerinim taraması
130 TL/numune
16.4
Frekans taraması
130 TL/numune
17.0 Kuvvet tensiyometresi Detay ve Talep Formu
17.1
Yüzey/arayüzey gerilimi
60 TL/numune
17.2
Dinamik/Toz/Fiber temas açısı
60 TL/numune
17.3
Yoğunluk
60 TL/numune
18.0 XRD (Tek Kristal) Analizi (14)* Detay ve Talep Formu
18.1 Ön İnceleme 50 TL/numune
18.2 Data Toplama: Oda sıcaklığında 200 TL/numune
18.3 Data Toplama: Sıvı Azot ile Düşük Sıcaklıkta 300 TL/numune
(14) Yorumlama yapılmaksızın ham veriler analiz sahibine CD ile teslim edilir.
* NOT: XRD ölçümlerinde indirim uygulanmaz.
19.0 Temas Açısı Ölçümü Detay ve Talep Formu
19.1
Temas açısı ölçümü
100 TL
19.2 Yüzey Gerilimi Ölçümü 150 TL
20.0 Mikrobiyolojik Gıda Analizi Detay ve Talep Formu
20.1
Gıda patojeni mikroorganizma tespiti (TEMPO)
200 TL/numune
21.0 Bitkisel Materyal Tanımlama Detay ve Talep Formu
21.1
Bitkisel Materyal Tanımlama (15)
150 TL/materyal
(15) Tanım ve teşhis için gerekli şartları sağlaması zorunludur.
22.0
Literatür Tarama (16)
Detay ve Talep Formu
22.1
Literatür tarama
2000 TL
(16)  Tarama Sonuçları CD ile teslim edilmektedir.
23.0 (17)
Raporlama
Detay ve Talep Formu
23.1
Türkçe Analiz Raporu : Yapılan analiz ile birlikte
ücretsiz
23.2
Türkçe Analiz Raporu: İlk rapor dışında tekrar istendiğinde
20 TL
23.3
İngilizce Analiz Raporu: Her talep edildiğinde (18)
40 TL
23.4
Hücre kültürü İngilizce raporu (18)
80 TL
(17) Anadolu Üniversitesi araştırmacılarına rapor düzenlemesi yapılmamakta, sonuçlar talep edilen şekle göre kağıt çıktısı, e-posta ya da CD kaydı ile verilmektedir.
(18) Hücre kültürü İngilizce raporu hariç

 

GENEL NOT:

 • Fiyatlar aksi belirtilmediği ve yeni düzenleme yapılmadığı durumda 2021 yılı için geçerlidir.
 • Fiyatlara KDV dahil değildir. Aksi belirtilmediği sürece numune başına belirlenen fiyatlardır.
 • Acil analiz talep edilmesi % 50 ek ücrete tabidir. Acil analiz durumlarında sadece numune yoğunluğunda öne alma işlemi uygulanır. Analiz yöntem ve değerlendirme süreçlerinde değişiklik yapılmaz.
 • İşlemler sırasındaki posta/kargo giderleri talep eden kişi ya da kuruma aittir.
 • Geri iadesi istenen numune ve malzemelerin talep eden tarafından mutlaka bildirilmesi gereklidir.
 • Özel çalışma ve istekler ön görüşme sonrasında belirlenen fiyatlar üzerinden ücretlendirilecektir.
 • TEM, Hücre Kültürü ve XRD Tek Kristal analizleri dışındaki tüm analizlerde üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarına (ödemenin resmi işlemlerle yapıldığı durumlar için) % 50 indirim uygulanır.
 • Anadolu Üniversitesi araştırmacıları analiz için gerekli standart ve sarf malzemeleri kendileri tedarik edeceklerdir.
 • Tanım ve teşhis için gerekli şartları sağlamayan bitkisel materyallerin tanımlama çalışmaları yapılmaz.
 • Özel çalışma ve işlem gerektiren durumlar için mutlaka görüş ve onay alınmalıdır.
 • Görüş ve onay alınmadan numune gönderilmemeli ve ödeme yapılmamalıdır.
 • Onay alınmadan yapılan ödemelerden kaynaklanan geçersiz/olumsuz durumdan talepte bulunan sorumludur.
 • Merkezimize sağlam ve uygun şartlarda teslim edilmeyen numuneler kabu-kayıt işlemine alınmaz ve hiçbir işlem başlatılmaz.
 • Talepte bulunulduğunda tüm şartlar kabul edilmiş sayılır.