Sıkça Sorulan Sorular

 • Merkezinizde kimlere hizmet verilmekte?
  • Araştırma merkezimizde, üniversitemizdeki araştırmacıların yanı sıra diğer üniversite araştırmacıları ile kamu ve özel sektörden gelen talepler doğrultusunda mevcut altyapı kapsamında analiz ve hizmet desteği verilmektedir.

 

 • Merkezinizde hangi analizleri yaptırabilirim?
  • Merkezimizde yapılan analizlerle ilgili bilgilere merkezimizin  http://aubibam.anadolu.edu.tr web sitesindeki Analizler sekmesi altında bulunan “Analiz Türleri ve Detayları” seçilerek ulaşabileceğiniz gibi yine aynı sitemizde bulunan İletişim sekmesi altındaki iletişim kanallarını kullanarak ulaşmanız mümkündür.

 

 • Analiz ücretleri ne kadardır?
  • Merkezimizde yapılan analiz ve çalışma hizmet ücretleriyle ilgili bilgilere merkezimizin  http://aubibam.anadolu.edu.tr web sitesindeki Analizler sekmesi altında bulunan “Güncel Analiz Fiyat Tablosu” seçilerek ulaşabileceğiniz gibi yine aynı sitemizde bulunan İletişim sekmesi altındaki iletişim kanallarını kullanarak ulaşmanız mümkündür.

 

 • Üniversite personeli için ücretlendirme nasıl olmakta?
  • Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi personeli olan araştırmacılar (mevcut ikili protokol kapsamında) tüm sarf ve standartların kendileri tarafından karşılanmaları kaydı ile merkez bünyesindeki sistem ve donanımların kullanımından dolayı ücret ödemezler.

 

 • Ücretlerde indirim uygulanıyor mu?
  • Diğer üniversite araştırmacıları ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin ödemeleri resmi olarak veya bir proje (TÜBİTAK, BAP vb.) kapsamında yapılıyor ise istisna tutulan analiz ve çalışmaların dışındakiler için Güncel Analiz Fiyat Tablosu’nda belirtilen ücretlerde % 50 indirim uygulanır.
  • Kişisel ödemelerin yapıldığı durumlarda diğer üniversitelerde veya kamuda kurum personeli olunması indirim alma hakkını kazandırmıyor. Ödeme miktarı Güncel Analiz Fiyat Tablosu’nda belirtilen ücretler üzerinden yapılmaktadır.
  • Merkezimiz bünyesindeki çalışmaları kapsayacak şekilde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile sözleşme yapan özel firmalara sözleşmede belirtilen indirim oranları uygulanır.

 

 • Merkezinizde sadece analiz hizmeti mi verilmekte?
  • Araştırma merkezimizde analiz desteği yanı sıra altyapıda mevcut donanımlar ile üretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

 

 • Merkezinizden danışmanlık hizmeti alabilir miyiz?
  • Danışmanlık hizmeti konusunda doğrudan veya merkezin iletişim kanalları ile irtibata geçerek bilgilendirme sağlanabilir.

 

 • Analiz için ne kadar örnek gereklidir?
  • Yapılacak analiz ve çalışmaya göre gerekli örnek miktarları değişmektedir. Bu konuda merkezin web sitesinden ilgili analiz için gerekli şartlar incelenerek ya da doğrudan iletişime geçilerek bilgi alınabilir.

 

 • Analiz örneği merkeze nasıl teslim edilecektir?
  • Örnek ya elden ya da kargo yoluyla teslim edilebilir.
  • Örnek teslim edilirken ya da kargo yoluyla gönderildiğinde talep edilen analiz ya da çalışmaya ait formun da teslim edilmesi şarttır.
  • Talep formu ve örnek uygun şartlarda teslim alınmadan hiçbir şekilde kayda alınıp işleme başlanmaz.

 

 • Kargo ile örnek gönderebilir miyiz?
  • Kargo ile örnek gönderilebilir. Ancak, kargodaki gecikmeler ve taşıma sırasında ortaya çıkacak kırılma, dökülme, bozulma vb. durumlardan doğacak olumsuzluklar gönderen tarafın sorumluluğundadır.
  • Kargo ile merkeze ulaştırılan örneklerdeki olumsuzluklar gönderene bildirilir. Mutabık kalınan duruma göre hareket edilir.

 

 • Kargo ücretini kim öder?
  • Analiz veya çalışma için gönderilen ve geri istenen örnek ile kargo ile istenen sonuç raporlarının kargo ücretlerini analiz veya çalışmayı talep eden taraf öder.

 

 • Analiz için verilen/gönderilen örneği çalışma sonrasında geri alabilir miyim?
  • Talep edilmesi ve talep formunda belirtilmesi durumunda analiz çalışmaları sonrasında kalan miktar geri verilir veya belirtilen şartlarda gönderilir.

 

 • Analiz sonucunu ne kadar zamanda alabilirim?
  • Teknik bir arıza, özel bir çalışma veya yoğun iş yükünün olmadığı durumlarda örneğin uygun şartlarda teslim alınmasından sonra analizin niteliğine bağlı olarak yaklaşık 2-5 günde sonuç raporu hazırlanır.
  • Sistemlerde teknik bir arıza veya benzeri sebepler dolayısıyla gecikmelerin olması söz konusu olduğunda talep edene talep formunda belirtilen iletişim yollarıyla bilgilendirme yapılır.
  • İş yükünün fazla olduğu dönemlerde süreler yukarıda belirtilenden daha fazla olabilir.

 

 • Acil analiz yapılabiliyor mu?
  • Acil analiz talep edilmesi % 50 ek ücrete tabidir. Acil analiz durumlarında sadece analiz sırasında öne alma işlemi uygulanır. Analiz yöntem ve değerlendirme süreçlerinde değişiklik yapılmaz.

 

 • Yurt Dışından gelen örneklerin analizi yapılabiliyor mu?
  • Evet, yurt dışındaki firma ya da kuruluşlardan gelen örneklerin analizleri yapılmakta ve sonuçlar İngilizce olarak rapor edilmektedir.

 

 • Analiz Sonuç Raporunu İngilizce alabilir miyiz?
  • Analiz talep formunda belirtildiğinde sonuç raporu İngilizce olarak verilebilir.
  • İngilizce rapor talebi Güncel Analiz Fiyat Tablosu’nda belirtildiği şekilde ücretlendirilir. Türkçe rapor ücretsiz olarak İngilizce raporla birlikte verilir.

 

 • Çörekotu yağında timokinon miktar tayini yapılabiliyor mu?
  • Evet, çörekotu yağında hiçbir ön türevlendirme işlemi yapmadan doğrudan timokinon miktar tayini yapılmaktadır. Bu analiz Türkiye’de bilimsel çalışmalar amacıyla kurulan tek sistem olan UPC2 sistemi ile yapılmaktadır.

 

 • Sabit yağlardaki yağ asitlerinin analizi yapılabiliyor mu?
  • Sabit yağlardaki yağ asitleri analizi türevlendirme yapılarak GC/MS sistemi ile ya da türevlendirme yapmaksızın doğrudan UPC2 sistemi ile yapılabilmektedir.

 

 • Yapılan analizin ücreti nereye ve hangi hesaba yatırılacak?
  • Yapılan analizin ücreti:

                             Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi
                             Hesap Adı: A.Ü.Bitki İlaç Ve Bilim.Arş.Mrk. D.S.İ.
                             Hesap No : 96099101-5001 Ziraat Bankası
                             IBAN No: TR670001001900960991015001
                             hesabına yatırılacaktır.  

 • Ödeme açıklamasına faturanın kesildiği kişi ya da kurum bilgisi ile AÜBİBAM açıklamasının yapılması işlemlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı olacaktır.

 
Not: Daha farklı konularda bilgi almak için sorularınızı aubibam@anadolu.edu.tr mail adresine yazabilirsiniz.