Katı NMR ölçümleri

300 MHz Katı NMR sisteminin prob arızası giderilinceye kadar geçici olarak katı numunelerde çözücü kullanmadan NMR ölçüm hizmetleri verilememektedir.
Sistem arızası giderilip devreye girdiğinde yeniden duyurulacaktır. (Haziran 2019)