İsim Değişikliği

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 06.03.2019 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca merkezin adı 24 Nisan 2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Yönetmeliği değişikliği ile  “Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBİBAM)” olarak değiştirilmiştir.