Hoşgeldiniz

*  *  *  Yeni web sitemiz isim değişikliği ile güncellenmiştir.  *  *  *

Yenilikler

  • Ülkemizde araştırma amaçlı ilk "Ultra Performans Birleşim Kromatografisi - UPC2" sistemi merkezimizde kurularak hizmet vermeye başlamıştır.

  • Bir başka ilk: "Fraksiyonlu Süperkritik Akışkan (CO2) Ekstraksiyonu - MV-10 ASFE" sistemi hizmet vermeye başladı.

  • Masaüstü Taramalı Elektron Mikroskobu - SEM "Banchtop Taramalı Elektron Mikroskobu" sistemi merkezimizde kurularak hizmet vermeye başlamıştır.